Tuan Zubli bertanya

Apa bedanya antara Kedaulatan Undang undang dan Undang undang berdaulat? Jawabnya boleh panjang lebar dan juga boleh ringkas. Yang ringkasnya saja sebab jika panjang, ia bermakna sudah masuk ke bidang falsafah. Pernah dengar dikotomi yang Umum dan yang Khusus? Yang pertama, “Kedaulatan” didahului sebagai memberi status katanama kepada daulat – lihat baris baris di dalam Rukunegara kesemuanya dimulakan dengan katanama. Jadi sebagai katanama yang berperanan sebagai satu substantif untuk dijadikan rukun atau tiang yang menyokong (atau boleh dikatakan ampu) kewujudan Negara. Ringkasnya ia berperanan sebagai tiang.

Kedua, undang undang berdaulat itu sifatnya spesifik, khusus kepada sesuatu undang undang. Mungkin undang undang X lebih berdaulat daripada undang undang Y. Akta ISA mungkin dari pengalaman lebih berdaulat dari mana mana undang undang berkaitan Hak Asasi Manusia. Bedakan antara “kehebatan penyair” dengan ” penyair hebat”.

Tiada bandingan hukum Ilahi dengan hukum manusia. Lihat contoh terkini di New Orleans. Akibat banjir besar, seorang yang sudah cukup bukti untuk dihukum kesalahan dadah, tiba tiba Tuan Hakim buang kes kerana segala bahan bukti yang terkumpul seperti dokumen pertuduhan dan spesimen dadah habis dibawa arus air. Hukum Allah (banjir) telah membebaskan insan tertuduh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s